Podnikáme ve světě průmyslu, který je páteří našeho národního hospodářství. Na tom, jak se mu bude dařit, závisí celá budoucnost naší země. Žijeme v době, která není snadná. Je poznamenána překotným vývojem technologií, nestabilitou domácí i zahraniční politiky a v poslední době také stále častějšími přírodními katastrofami a nejnověji i virovou pandemií. Na druhou stranu ale máme to štěstí, že zažíváme téměř denně radost a vzrušení z nových objevů a jsme přímými účastníky probíhající revoluce – průmyslové i civilizační.

Svět se nejen globalizuje, ale především digitalizuje a vše se pomalu stěhuje do virtuálního prostoru. V této nové dimenzi se musíme naučit pracovat a žít. Současně ale nesmíme ztratit kontakt s fyzickou realitou. Ve virtuálním autě se nesvezete jinak než zase virtuálně a virtuální turbína vám nevyrobí nic jiného než virtuální elektřinu. Stíhat tento obrovsky rychlý vývoj a dokázat okamžitě reagovat na neustále se měnící situaci na trhu vůbec není snadné. Udržet si dnes konkurenceschopnost a nebát se o ni v horizontu příštích 10–15 let znamená nejen mít štěstí, ale především mít vize a nebát se je realizovat.

 

Jak vám můžeme v této nelehké situaci pomoci?

Budeme vám zprostředkovávat informace, které potřebujete. Naučíme vás dovednosti, bez kterých se neobejdete. Pokusíme se vám otevřít dveře na nové trhy a pomoci vám se na nich prosadit. Poradíme vám se zaváděním nových technologií. Vysvětlíme vám věci, kterým nerozumíte. Budeme s vámi hovořit o vašich problémech a spolu s vámi je budeme také řešit. To je Industry Education – vzdělávací a konzultační společnost pro průmysl a navazující obory.

Budeme vás pravidelně objektivně informovat o dění v průmyslu, souvisejících ekonomických, sociálních a legislativních otázkách, o aktuálním stavu výzkumu a vývoje ve vztahu k průmyslu, reportovat o významných domácích i mezinárodních akcích a zprostředkovávat odborné analýzy, studie a komentáře vztahující se k aktuálním tématům. Připravujeme pro vás nezávislý mezinárodní portál pro průmyslovou žurnalistiku bez reklam a bez PR – Industry Independent.